mobiliseert en synchroniseert groei en beweging

Werkwijze

Afhankelijk van de opgave en het gewenste resultaat zet ik mijn persoonlijk scala aan werkwijzen in. Gericht op het niveau van mijn coaching (individueel, team en/of organisatie) ontstaat zo een effectieve maatwerk aanpak.

Als organisatiecoach kijk ik naar het geheel en……..

 • observeer (want alles hangt met elkaar samen)
 • luister naar verhalen (het liefst in de wandelgangen)
 • duik onder in de cultuur
 • stel vragen, veel vragen, wondervragen
 • oordeel niet, het is wat het is
 • vraag me af wat de waarde is van het in stand houden
 • zoek weerstand op; hier zit loyaliteit en een andere betekenisgeving
 • ga de hele organisatie door; van hoog tot laag
 • ondersteun en confronteer
 • onderzoek en analyseer vanuit theorieën en modellen
 • leg bevorderende en belemmerende patronen bloot
 • spoor de verschillende betekenissen/belevingen op
 • stimuleer het delen van betekenisgeving
 • zoek hefbomen om mechanismes te doorbreken
 • mobiliseer en versterk het eigen leervermogen van mensen
 • lok de dialoog, debat of goed gesprek uit
 • geef gevraagd en ongevraagd feedback
 • begeleidt leerprocessen en interventies gericht op zelforganisatie
 • nodig uit tot samenwerken
 • focus op het resultaat en op het leren
 • beloof geen gouden bergen, want veranderen is een werkwoord!