mobiliseert en synchroniseert groei en beweging

Home

Organisaties zijn continu in beweging!

Veranderingen in werkwijzen, productieprocessen of in het aanbod van diensten komen regelmatig voor, evenals tegenvallende resultaten en/of moeizame samenwerkingsverbanden.

Niet zelden loopt een traject vast in ja-zeggen en nee-doen. Vanwege een gebrek aan draagvlak boekt 70 tot 80 procent van de verandertrajecten weinig resultaat. Vaak wordt de veranderboodschap ‘duidelijker’ verkondigd, of een nieuw plan wordt geschreven. En bijna ongemerkt verschuift de focus van de gewenste ontwikkeling naar een gedwongen implementatie. Deze valkuil is een garantie voor weerstand en tegendruk in de organisatie.

En dan komt het moment waarop de vraag gesteld wordt: waarom lukt het ons niet?

Het antwoord is eenvoudig: mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Een opvatting waarbij de mensen niet langer worden gezien als een te veranderen object, maar als medevormgever en  mede-eigenaar van de verandering. Gezamenlijk op zoek gaan naar groei door de focus te verleggen naar het zelforganiserend vermogen, de eigen verantwoordelijkheid en door patronen bloot te leggen die deze ontwikkeling bevorderen of belemmeren.

Dit is geen gemakkelijke weg. Het vraagt om een lange adem, doorzetten en volhouden. Gezamenlijk leren, het uitwisselen van betekenisgeving en het doorbreken van ingesleten patronen is met elkaar doorzetten, volhouden en ploeteren! Een collectief leerproces waarbij het bedenken, ontwerpen en implementeren samengebracht wordt door voort te bouwen op al het goede dat er al is. Door het leren van elkaar te stimuleren neemt de productiviteit toe en dragen mensen zinvol bij. Dit leidt ertoe dat de zelforganisatie versterkt, het eigenaarschap vergroot en de samenwerking en onderlinge communicatie verbetert. Dit leerproces maakt de informele en onzichtbare organisatie transparant en vormt de kracht van het (toekomstig) succes.

Als organisatiecoach nodig ik u uit om dit gezamenlijk te onderzoeken en in beweging te komen.