mobiliseert en synchroniseert groei en beweging

Aanbod

Coachen is een professionele manier om leer- en veranderprocessen te begeleiden op individueel, team- en organisatieniveau.

Niet alleen kijken naar ‘wat’ er nodig is in een organisatie, maar vooral ook ‘hoe’ het kan. Een verandering brengt altijd onzekerheid met zich mee. Door het inzetten van beproefde methodieken (en dus door het opzetten van verschillende brillen) wordt de onzichtbare en informele organisatie transparant gemaakt. Door gerichte interventies wordt het leervermogen gemobiliseerd en ontstaat er ruimte voor mensen om eigenaar te zijn van hun eigen groeiproces. Deze kracht maakt een verandering succesvol of niet; hier ontstaat het draagvlak of de weerstand.

De dynamiek tussen de formele en informele organisatie; de denk- en daadkracht van de mensen; de onderliggende waarden en de noodzakelijke gedragsverandering zijn de kern van mijn aanpak. Het integraal benaderen van de harde en zachte kant is een holistisch samenspel en vraagt lef van de opdrachtgever; vraagt vertrouwen in de eigen mensen en eigen kunnen en commitment dat alles bespreekbaar is.

Mijn manier van werken is divers en is gericht op de totale samenhang en de wisselwerking daarin. Centrale vraag in mijn werk is: in hoeverre impliceert een organisatieverandering een directe verandering van het gedrag en welke patronen belemmeren en/of bevorderen dit. Het mobiliseren van groei van medewerkers en deze synchroniseren met de doelen van de organisatie doe ik door:

  • individuele coaching
  • teamcoaching en teamontwikkeling
  • onderzoek en analyse
  • begeleiden van multidisciplinaire groepen en projectgroepen
  • tijdelijk leiderschap